Emerytury

Emerytura to świadczenie pieniężne, które służy jako zabezpieczenie materialne dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej. Przysługuje ono po osiągnięciu wieku emerytalnego, a ten określa ustawa.

Obecny system obliczania emerytury – im dłużej pracujesz, tym większą masz emeryturę

Sposób obliczania emerytury zachęca do dłuższego pozostawania na rynku pracy, ponieważ odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę pozwala na podniesienie świadczenia.

Podstawą obliczenia emerytury jest kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie (wraz z kwotą środków przeniesioną z OFE do FUS w ramach suwaka bezpieczeństwa). Tak ustaloną podstawę obliczenia emerytury dzieli się przez obliczaną przez Główny Urząd Statystyczny, wspólną dla obu płci, dalsza oczekiwaną długość życia ubezpieczonego. Emeryturę wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Aby móc godnie żyć na emeryturze powinniśmy pamiętać, że wysokość emerytury jest znacznie niższa od tego, co zarabialiśmy w okresie aktywności zawodowej. Jak uzupełnić tą lukę?

Na rynku funkcjonuje wiele programów emerytalnych. Jest też wiele możliwości oszczędzania i pomnażania środków, które w przyszłości stanowić będą o poziomie naszego życia na emeryturze.

Obejrzyj film o emeryturach